Heilpraktiker – almen praktiserende naturmediciner

Heilpraktik tager udgangspunkt i “det hele menneske”, og betragtes som alternative behandleres svar på en praktiserende læge.

Heilpraktikeruddannelsen er en 3-årig uddannelse på højt plan. Læger står for og er ansvarlige for kvaliteten af undervisningen og eksaminer. 

Sundhed og sygdom kan forklares på flere måder, idet sundhed ikke blot er fravær af sygdom. Sundhed er også et behov for balance på alle måder – fysisk, psykisk, mentalt, åndeligt og socialt. 

Sundhed er også evnen til at bevæge sig væk fra en fastlåst og negativ situation. Heilpraktik kan således også forklares som evnen til at kunne finde en stabil balance i forhold til omgivelserne.

Heilpraktik lægger vægt på regulering af dine ubalancer, og jeg arbejder med irisanalyse, homøopati, urteterapi, akupunktur, øreakupunktur, celle scan og flere andre ting for at hjælpe dig.

Bestil tid her

En konsultation hos mig

  • Al sygdomsbehandling kræver, at man ved, hvad der er sygdommens egentlige årsag. Ved at lytte til dig, og ved at foretage de nødvendige undersøgelser, finder jeg årsagerne til din sygdom. Jeg lægger stor vægt på dette, før din behandling kan indledes. Jo mere præcis årsagen kan bestemmes, desto bedre og hurtigere kan du helbredes. 
  • Undersøgelserne kan f.eks være med irisanalyse og ansigtsdiagnose. Men vigtigt er også dine egne erfaringer om dine symptomer og din sygdomshistorie. 
  • Din behandling skræddersys til netop dig. Du får en behandling, som er sammensat for mest effektivt at løse dit helbredsproblem. 
  • Som en del af behandlingen kan der være vejledning om din kost og livsstil i øvrigt. Her har du selv mulighed for at forbedre resultaterne af dine behandlinger. 
  • Behandlingen er altid individuel tilpasset, da vi alle er forskellige.
  • Metoderne jeg bruger er, homøopatisk medicin, akupunktur, øreakupunktur, kostvejledning, skadesterapi, laser/ultralyd, shokwave og massage. 
  • Antallet af behandlinger er individuelt. Antallet afhænger bl.a. af, hvor længe din problematik har varet.
Bestil tid her

Alle behandlinger tager udgangspunkt i dine behov

Som heilpraktiker er det mit mål at skabe større trivsel for dig. Jeg samarbejder således med kolleger både inden og udenfor det etablerede sundhedssystem.

På den måde er vi, ligesom din praktiserende læge, vort felts store generalister. Når du kommer til en konsultation hos mig, bruger jeg mange analysemetoder, så vi bedre kan spore os frem til den individuelle årsag til, hvordan din sygdom eller lidelse er opstået. Herefter arbejder jeg med flere behandlingsmetoder, så vi kan behandle fra flere vinkler, der både supplerer og understøtter hinanden. 

Det er helt naturligt for mig at arbejde på tværs af specialer, da vi arbejder ud fra et europæisk verdensbillede med en historisk tradition for at forene naturvidenskab og naturmedicin. Vi kan hjemmevant navigere mellem flere tankesæt og teorier, og vi ser ingen modsigelser i at arbejde koncentreret konkret og holistisk. ”Holistisk” vil sige, at vi behandler hele mennesket, ikke sygdommen; og vi ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser.

Det er der ikke noget hokus-pokus ved: Immunforsvaret spiller den centrale rolle i vores sundhed. Det ved vi alle efterhånden. Videnskaben har for længst bevist sammenhængene mellem nervesystemet, hormonsystemet og immunforsvaret; og vi heilpraktikere arbejder traditionelt netop inden for og på tværs af disse tre systemer. Vi arbejder kort sagt på kroppens præmisser, med kroppens selvhelbredende kræfter.

Så hvis du ønsker, at du, din krop og dit helbred bliver set på som en helhed, men føler at udbuddet af komplementære behandlere er uoverskueligt, så er vi heilpraktikere det logiske valg. En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livs rådgivning. Det er både en meget effektiv og nænsom proces, hvor vi kommer hele vejen rundt – både i analyse og behandling.

Bestil tid her

Jeg samarbejder med alle forsikrings selskaber